Skip to content

Tag: Dr Tumi

Dr Tumi - Udumo Lyrics
Music

Dr Tumi – Udumo Lyrics

Dr Tumi – Udumo Lyrics Udumo malure kuweSomandla qamatha, mboniselo yamThixo wam endikholose ngayeUdumo malure kuweSomandla qamatha, mboniselo yamThixo wam endikholose ngaye Wena usisiphephelo samWena uyinqaba yamUlihlathi lam, ulidwala lamEndikholosa […]

"