Home » Pop Music » Mlindo The Vocalist – Luselude Lyrics

Mlindo The Vocalist – Luselude Lyrics

Mlindo The Vocalist – Luselude Lyrics

Hallelujah yebo
Luselude, luselude Luselude, uhambo lwami Luselude, luselude
Luselude, uhambo lwami

Ngikhanyisele lakumnyama khona
Ibamehlo langaboni khona
Sivulele lakuvalwe khona
Ungasilibali nanini na

We oledi lami ng’cel’ ung’thandazele
Kulomsebenzi wami umfana wakho akaphephanga
Lana khon’ igebengu hlezi zing’qolozele
Njalo mang’hamb’ endleleni
Khona abafun’ ukung’bamba
We oledi lami ng’cel’ ung’thandazele
Kulomsebenzi wami umfana wakho akaphephanga
Lana khon’ igebengu hlezi zing’qolozele
Njalo mang’hamb’ endleleni
Khona abafun’ ukung’bamba
Luselude, luselude
Luselude, uhambo lwami
Luselude, luselude
Luselude, uhambo lwami

Ngikhanyisele lakumnyama khona
Ibamehlo langaboni khona
Sivulele lakuvalwe khona
Ungasilibali nanini na

Kwamele ng’guqe, ng’hlinze, ng’phahle
Kuze k’lunge izinto zami
Ngibabize bonk’ oBabamkhulu ng’shweleze khanyisani
Kwamele ng’guqe, ng’hlinze, ng’phahle
Kuze k’lunge izinto zami
Ngibabize bonk’ oBabamkhulu ngiyashweleze khanyisani
Inkinga zami, az’lingani nami
Isqalekiso somndeni wami
S’dealer nami, ngiyashweleza, ngiyashweleza Bawo
Dala sihlupheka, sihlupheka Bawo
Luselude, luselude
Luselude, uhambo lwami
Luselude, luselude
Luselude, uhambo lwami

Ngikhanyisele lakumnyama khona
Ibamehlo langaboni khona
Sivulele lakuvalwe khona
Ungasilibali nanini na

YouTube video