ANH CHỌN CÔ ĐƠN – VIẾT LONG Lyrics

ANH CHỌN CÔ ĐƠN – VIẾT LONG Lyrics

Trao hết yêu thương đổi lấy được gì?
Thâm tâm bao ngày chẳng ngừng nghĩ suy
Mang cả chân thành dành trọn cho ai
Giờ phải nhận lại 1 tình yêu sai trái

Nước mắt tuôn rơi bao đêm vợi vợi
Hiu hắt ánh đèn giữa không gian lã lơi
Chỉ mỗi anh thôi nguồi đếm nhửng nổi đau
Cố lấy tay lau vết thương đang rĩ máu

Người vội vàng bước đến gieo cho a bao hi vọng
Rồi cội vàng đi chẳng nói câu gì
Để a phải sống trong nổi cô đơn
Giá như lúc đầu đừng bên nhau sẽ tốt hơn

Điều anh mong ước là một tình yêu giãn đơn
Chứ không phải sống trong những tủi hờn
Với vết thương này mỗi ngày mỗi lớn
Biết đau như vậy a lựa chọn làm người cô đơn