Skip to content

Moonchild Sanelly – Money Tree Lyrics

  • June 15, 2022

Moonchild Sanelly – Money Tree Lyrics

Give me the money tree, I’ma give you some of me
I already know what it is
Give me the money tree, I’ma give you some of me
I already know what it is

Raka-raka-boom, raka-boom, raka-boom
I’ma take you up the room, I’ma show you what to do
I’ma take your hand and bend it over
I’ma take your hand and bend it over

Safika, safika sahlangisa umzimba
Kwashushu sa juluka
Ndathi masambe siyo kisser
Nda qcinga ndiyak’lindisa
Faka imali ndizoz’bonela
Senzi lutho thina nge ndoda
ATM ndizos’fotopel

Give me the money tree, I’ma give you some of me
I already know what it is
Give me the money tree, I’ma give you some of me
I already know what it is
Give me the money tree, I’ma give you some of me
I already know what it is
Give me the money tree, I’ma give you some of me
I already know what it is

Sondidla as a baller
Sondipha i energy baller
Sawu suthi ndiya borha
Ngoba mina ngihis’gora
Uhlekani ngoba uyandi gwara
My response uzoyi aborter
Don’t try me, ngihi nkinga
Please don’t try me, ngihi nkinga

Safika, safika sahlangisa umzimba
Kwashushu sa juluka
Ndathi masambe siyo kisser
Nda qcinga ndiyak’lindisa
Faka imali ndizoz’bonela
Senzi lutho thina nge ndoda
ATM ndizos’fotopel

Give me the money tree, I’ma give you some of me
I already know what it is
Give me the money tree, I’ma give you some of me
I already know what it is
Give me the money tree, I’ma give you some of me
I already know what it is
Give me the money tree, I’ma give you some of me
I already know what it is

Safika, safika
Kwashushu sa juluka
Nda qcinga ndiyak’lindisa
Senzi lutho thina nge ndoda (Give it, give it, give it to me)