The Cavemen. – Ugo lyrics

Anyi na-eje
Anyi na-eje
Anyi na-aga
Na ala Udo
Ebe Udo ga-ano
Ruo ebighi ebi

Anyi na-eje
Anyi na-eje
Anyi na-aga
Na ala Udo
Ebe Udo ga-ano
Ruo ebighi ebi

We will go
We will go
We will see
We will see

Ebe Udo ga-ano ruo ebighi ebi

We will go
We will go
We will see
We will see

Ebe Udo ga-ano ruo ebighi ebi

Anyi na-eje
Anyi na-eje
Anyi na-aga
Na ala Udo
Ebe Udo ga-ano
Ruo ebighi ebi

Anyi na-eje
Anyi na-eje
Anyi na-aga
Na ala Udo
Ebe Udo ga-ano
Ruo ebighi ebi

Wе will go
We will go
We will see
We will see

Ebе Udo ga-ano ruo ebighi ebi

We will see
We will see
We will go
We will go

Ebe Udo ga-ano ruo ebighi ebi

We will go
We will go
We will see
We shall see
We will go

Ebe Udo ga-ano ruo ebighi ebi
Ebe Udo ga-ano ruo ebighi ebi