I Belong to the Zoo – Balita Lyrics

Balita ko kayo ay masaya
Higit pa noong tayo’y huling nagkita
Kamusta na ba? Kamusta na siya?
Ganun pa rin ba?

Balita ko kayo ay masaya
Higit pa noong kaming dalawa
Bakas naman sa iyong ngiti
Nang siya’y pinakilala
Noong kami pa

Basta’t ‘wag mo lang hayaan
Na siya ay muli pang masaktan
Dahil di ‘ko inakalang
Hahanapin ko ang dating binitawan

Balita ko kayo ay masaya
Bawat litratong aking nakikita
Dinidiin na siya’y wala na sakin
Wala nang talaga

Balita ko kayo ay masaya
Bawat buwan iba’t ibang bansa
Mga plano namin noon
Ginagawa niyo ngayon ang ganda

Basta’t ‘wag mo lang hayaan
Na siya ay muli pang masaktan
Dahil di ‘ko inakalang
Hahanapin ko ang dating binitawan

Ipakita mong siya ang iyong mundo
Na ‘di ko nagawa noon kahit gaano katotoo
Ipakita mong hindi ka mang iiwan
Pagkakamaling hindi ko matanggal saking isipan

Basta’t ‘wag mo lang hayaan
Na siya ay muli pang masaktan
Dahil di ‘ko inakalang
Hahanapin ko ang dating binitawan

Ipakita mong siya ang iyong mundo
Ipakita mong siya ang iyong mundo