Jala Brat – Dugme Lyrics

Nekad ni marke, sad izlazim iz banke
I sve je bijelo da trebaju nam sanke
A ti si mlada, ja noćas sam kô panker
Koža, bez zlata, limitirane starke
Čekam tvoj poziv da me takne kô skank, je
Noćas me vozi, samo neka pun tank je
U moje ruke stavi kukove tanke
A svoje ruke grij ispod moje jakne

Mama zove kô da zna da nemam kome
Aca Lukas – mama, ja sam noćas koma
I ovaj život što me nazad sebi zove
Nek mu ne daju da dođe mi do broja

Zovite me noću, to je previše jasno
I nema nas, za nas je previše kasno
I reci šta ti nije jasno
Voljela si tiho, ali vrištala si glasno

Ona voli nas, mama je slušala Bregu
Tad lipe cvatu, sad benga po snijegu
Ta ljubav – rat, ugledamo te kô metu
Nisi u jatu, mi smo dugo u letu
Kô DeLorean, vozim u futuru
Imam Torija na FaceTime-u, pare na umu
Sa mojih storija vidiš život na uglu
A ti si ona koju nemam ni sekundu

Zovite me noću, to je previše jasno
I nema nas, za nas je previše kasno
I reci šta ti nije jasno
Voljela si tiho, ali vrištala si glasno