Blaq Diamond – Ama Criminal Record Lyrics

WeMama
Oh, sibamba u-ceiling ngezandala
Songamla abamnyama
Sinama criminal record, oh mama
Yelelele (Khuza)
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi

Sasha isigubhu (Ama criminal record)
Kwathi angivele ngikhumule (Ama criminal record)
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi (Ama criminal record)
Umuthi othi thi
Sasha isigubhu (Ama criminal record)
Siyojaiva kuze kuse maye

Sasha isigubhu (Ama criminal record)
Kwathi angivele ngikhumule (Ama criminal record)
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi (Ama criminal record)
Umuthi othi thi
Sasha isigubhu (Ama criminal record)
Siyojaiva kuze kuse maye

E-Robben Island
E-Robben Island
E-Robben Island
E-Robben Island
Oh ngiboshiwe
Oh ngiboshiwe

Bathi u-matric
Ang’nawo nano matric
Kodwa buka mama
Aw’ s’phila okwama politicians
Sphethe odali, o-Natasha
Ngizwile ukuthi uthanda i-Jagermeister
Siyi national team yase-South Africa
Izinja zempilo zisestok’sini
Bangibiza usomajele
Bangibiza usomajele
Aw’ till the day we die kufike ama coffin
Bangibiza usomajele
Bangibiza usomajele
Aw’ till the day we die kufike ama coffin

WeMama
Oh, sibamba u-ceiling ngezandala
E-Robben Island
E-Robben Island
Oh ngiboshiwe
Oh ngiboshiwe
E-Robben Island
E-Robben Island
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi

Sasha isigubhu (Ama criminal record)
Kwathi angivele ngikhumule (Ama criminal record)
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi (Ama criminal record)
Umuthi othi thi
Sasha isigubhu (Ama criminal record)
Siyojaiva kuze kuse maye

Sasha isigubhu (Ama criminal record)
Kwathi angivele ngikhumule (Ama criminal record)
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi (Ama criminal record)
Umuthi othi thi
Sasha isigubhu (Ama criminal record)
Siyojaiva kuze kuse maye

E-Robben Island
E-Robben Island
E-Robben Island
E-Robben Island
Oh ngiboshiwe
Oh ngiboshiwe

(Ama criminal record)
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi
(Ama criminal record)
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi
(Ama criminal record)
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi

Siyi national team yase-South Africa
Izinja zempilo zisestksini (Umuthi othi thi)
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi
Siyi national team yase-South Africa (Umuthi othi thi)
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi
Ama criminal record