FnF – Ticket’O Lyrics

Intro
Ah! Metse na asem bi aba
Heylaa
Me Darling amma maafo abongo lorry
Wɔakyrɛ’m ɔdo papa, ɔdo asoma
Meri ka mma n’asoa atse
Hey wɔn tse tse ne fie mpo ah
Mepɛ no dɛ maara
FnF eii eeee

Chorus
Baby chock’e mma mio – Ticket’O
Wɔa huɔfɛ yi dze fa ma mio – Ticket’O
Make I do the kui kui kui – Ticket’O
Na baby go be be bee
Enie tow mpa mma mio -Ticket’O
Me bɛn wɔa tow wobo mma mio – Ticket’O
Se nia woyɛ noa yɛbi mma mio – Ticket’O
Ennyɛ dɛm a you no go be be be me
Afei shak’e mma mio – Ticket’O
Sei ah shak’e mma mio -Ticket’O
Bɔ hwɛ sika no aba O – Ticket’O
Me ni wo yɛbɛ de de de dee

1st Verse
Meba yɛ yia yia mma yɛwo dɛ
Hwɛ mma mepɛ na ɛyɛ kɔdo yɛ na ɔyɛ me dɛ O
Dɛ dɛ dɛ dɛw
Ne nnyama no si si do – Ayoo!! mma minhwɛ
Ɔdɔ mmɛnsuro ka nia wopɛ
Yɛba diaa diaa yɛ diaa diaa
Yɛba dia mma wɔaka dɛ
Mepɛ more baby mepɛ more
Ending yi enyim nkɔ tour
Yɛkɔ soa kɔ no slow but sure
Mmesi a wodze no tse no ɔyɛ pure
No dulling nkyɛ me kai kyrɛw
Minsa esua wumu yi straight to your jaw
Chock’e mma mio

Chorus
Baby chock’e mma mio – Ticket’O
Wɔa huɔfɛ yi dze fa ma mio – Ticket’O
Make I do the kui kui kui – Ticket’O
Na baby go be be bee
Enie tow mpa mma mio -Ticket’O
Me bɛn wɔa tow wobo mma mio – Ticket’O
Se nia woyɛ noa yɛbi mma mio – Ticket’O
Ennyɛ dɛm a you no go be be be me
Afei shak’e mma mio – Ticket’O
Sei ah shak’e mma mio -Ticket’O
Bɔ hwɛ sika no aba O – Ticket’O
Me ni wo yɛbɛ de de de dee

2nd Verse
Ɔdo no me bedzie die di
Wo picture bɛyɛ me DP
Sika no meba yie yie yi
Atanfo besu hi hi hi
First of all gye ka yɛ make up
Bro, ɔnhyɛ woho na e’broke ah shut up
Hwɛ mewɔ cocoa efuoo
This year yi mmɛ dua mu eburo
Afeso merikyekyɛ bio ntsi bra sekunde
Hyia me wɔ hwɛ mma emproo
Mma yɛyie na yɛyɛ Ticket’O
Girls no yɛfi ha yɛrekɔ sokoto
Mma yɛ hwɛ na yɛpɛ
Mma yɛ pɛ na ɛyɛ fɛ
Mma ɛyɛ fɛ na ɛyɛ dɛ – Wiɛɛ

Wɔse wɔra wɔdze pem wɔo nna ɛhinhin
Nso debia ɛpɛdɛ ɛsaw Odzinzin
FnF ampɛ ah ɔyɛtan
Ampɛ ah ɛbɛ dan
Wɔara enyim dɛ yie tsintsin
Yɛwɔ cocoa efuoo
Mma ebedzi mma ɛbɛhyɛ mmen suro

Chorus
Baby chock’e mma mio – Ticket’O
Wɔa huɔfɛ yi dze fa ma mio – Ticket’O
Make I do the kui kui kui – Ticket’O
Na baby go be be bee
Enie tow mpa mma mio -Ticket’O
Me bɛn wɔa tow wobo mma mio – Ticket’O
Se nia woyɛ noa yɛbi mma mio – Ticket’O
Ennyɛ dɛm a you no go be be be me
Afei shak’e mma mio – Ticket’O
Sei ah shak’e mma mio -Ticket’O
Bɔ hwɛ sika no aba O – Ticket’O
Me ni wo yɛbɛ de de de dee

Verse 3
Mma mepɛ no bi nyi ankasa ankasa
Menyi no nam ah mbesiafo nyina wɔanka da
Wɔkeka dɛ mepɛ no ampara ampara
Maafa medze nnkɛi no wɔnkyɛ wɔnkafo
Gye enumdɛ na mma me ahose pɛ
Ka mma minnyɛ na san yɛ me aho hyehyɛ

Medze ne bumper no medze tsew saante
ihen na yɛre kɔ no
Me yan me TicketOo
Me nyano 3:30
ɔsem dɛ mintwen
Ahomakye akwant yɛ dɛw – adze rekyem
Mesa mefrɛ no ah ɔse breda mma brɛ atse

Chorus
Baby chock’e mma mio – Ticket’O
Wɔa huɔfɛ yi dze fa ma mio – Ticket’O
Make I do the kui kui kui – Ticket’O
Na baby go be be bee
Enie tow mpa mma bio -Ticket’O
Me bɛn wɔa tow wobo mma mio – Ticket’O
Se nia woyɛ noa yɛbi mma mio – Ticket’O
Ennyɛ dɛm a you no go be be be me
Afei shak’e mma mio – Ticket’O
Sei ah shak’e mma mio -Ticket’O
Bɔ hwɛ sika no aba O – Ticket’O
Me ni wo yɛbɛ de de de dee

Sekondi Proud !!