DJ Zinhle Ft Loyiso – Indlovu Lyrics

Kudal’ uhlel’ ulila
Ay’ ubomi abulungi
Kodwa wen’ uyindlovu
Ujonge nexesha, alijiki alihambi
Kodwa wen’ uyindlovu

Kubuhlungu naphakathi, ay’ kunzima nokuncuma
Ay’ amandla awasekho, oh
Ukhanyiselwa mntasekhaya, lifikil’ elakho ithuba
Ngoba wen’ uyindlovu

Bambelela, qinisela
Ahhh, ahhh, ahhh!
Uzophumelela
Uzophumelela
Bambelela, qinisela
Ahhh, ahhh, ahhh!
Uzophumelela
Uzophumelela

Bambelela, qinisela
Ahhh, ahhh, ahhh!
Uzophumelela
Uzophumelela
Bambelela, qinisela
Ahhh, ahhh, ahhh!
Uzophumelela
Uzophumelela

Oh, ay’ ay’ ay’ soze ndililahl’ ithemba
Ndokwenyuk’ intamba zonk’ izizwe
Bonk’ abanye bazaw’bona kum’, ngiyindlovu
Oh, ay’ ay’ ay’ soze ndililahl’ ithemba
Ndokwenyuk’ intamba zonk’ izizwe
Bonk’ abanye bazaw’bona kum’, ngiyindlovu

Bambelela, qinisela
Ahhh, ahhh, ahhh!
Uzophumelela
Uzophumelela
Bambelela, qinisela
Ahhh, ahhh, ahhh!
Uzophumelela
Uzophumelela

Bambelela, qinisela
Ahhh, ahhh, ahhh!
Uzophumelela
Uzophumelela
Bambelela, qinisela
Ahhh, ahhh, ahhh!
Uzophumelela
Uzophumelela