Skip to content

Sino Msolo & Mthunzi – Mamela lyrics

Sino Msolo & Mthunzi – Mamela lyrics

Njengoba ndihambile ekhaya
Akhont’ezoshintsha
K’sazoba nje, k’sazofana
Ebend’hamba naye usazo hamba nani
Ebend’ithetha naye usazo thetha nani
Ngob’eziny’izinto zingashintsha
Ungaqali ndizobe ndilapha mna
Futh’uyandazi mina
Ndiyawagcina amagama mna
Kwaye azange mina
Ndingabi nakho uk’thembekala

Jonga mamela
Jonga mamela
Ndizoshintsha ndiyak’xelela (shintsha ndiyak’xelela)
Bheka lalela
Bheka lalela
Ngzoguquka ngyak’tshela

Ngisukile ekhaya
Nginje
Ndaw’fika ngapha
Ndise njena
Mma ngeke ng’jike
Ngeke ng’shintshe
Nd’zok’hlala ndinjena

Ngisukile ekhaya
Nginje
Ndaw’fika ngapha
Ndise njena
Mma ngeke ng’jike
Ngeke ng’shintshe
Nd’zok’hlala ndinjena

Hhayib zohlala ndinjena weh
Ngizwizigi maye ngizw’inhlokomo (eshe)
Izitha emvekwami zithi soke s’bone
(Noma kunjalo mina ngyohlala nginjalo aybo)
Bafunge bagomela bathi ngeke ngphumelele
(Shi geleke eshe)
Vele ngaphuma nez’mendlela aye
Sekunjalo Ake niphinde benikusho

Jonga mamela
Andizuk’tshintsha ndiyak’xelela
Tshintsha ndiyak’xelela
Bheka lalela
Ang’zuk’guquka ngyak’tshela

Ndisukile ekhaya ndi nje
Ndaw’fika ngapha ndise njena
Ngeke nd’jike
Nd’zok’hlala ndinjena