Mthunzi – Ngibambe La lyrics
(ft. Claudio & Kenza)


Hhaw yini yini

Yini le ethi ncam ncamu lomshini uyakhuluma Ndikthanda nyanʼnyani wena ungabuza uma,
Waykitaza imizwa yami Hhaw
Wazkhathaza izitha zami weee
Wawkhulula umoya wami hhhaw
Wayphumuza ingqondo yami Yeeela Yelaye

Wonke amajita afuna
ukʼhamba nawe
Kodwa sobabili syazi ulubambo lwam wonke lamadoda afuna ukʼhamba nawe Kodwa sobabili syazi ulubambo lwam Ngithi mina ke Ngithi Hhaw Ngibambe la hhhhaa weeee
Ngithi Hhaw Ngibambe la hhhaa weeee Ngithi Hhaw Ngibambe la hhhhaa weeee Ngithi Hhaw Ngibambe la ngibambe la Ngibambe la

Yazi umoya wam uyavuma
Nenhliziyo yam ithanda wena wedwa
Koda ismanga umxhwele wami ulimele wo
Hhaw sengiqala neskhwele simile eceleni kwenhliziyo, Waykitaza imizwa yami Hhaw Wazkhathaza izitha zami
weee
Wawkhulula umoya wami hhhaw
Wayphumuza ingqondo yami Yeeela Yelaye

Wonke amajita afuna
ukʼhamba nawe
Kodwa sobabili syazi ulubambo lwam wonke lamadoda afuna ukʼhamba nawe Kodwa sobabili syazi ulubambo lwam Ngithi mina ke Ngithi Hhaw Ngibambe la hhhhaa weeee
Ngithi Hhaw Ngibambe la hhhaa weeee Ngithi Hhaw Ngibambe la hhhhaa weeee Ngithi Hhaw Ngibambe la ngibambe la Ngibambe la

YouTube video