AYROSH – KIRINYAGA lyrics

Ùria ukang’una
No mwathani
Ngai wa igùrù na thì
Nowe ukanduta
Thìnainì
Nìguo nyendire eh
Raha cia thì

Kìrìnyaga Nyonia ùria wìkaga
Ndùgame tawe
Kìrìnyaga Nyonia ùria wìkaga
Ndùgame tawe

Taimagini imagini
Wìra gùtirì no kùng’ang’ana
Mbia nacio gùtirì na ùngìciaga
Ùkagirwo kiene, magakùnyarara
Taimagini imagini

Tùirìtu natuo no gùthakara
Na woman ta karìa we wendaga
Ùkona kangì gagagùtukania
And we still learning the basics
Everyday feeling like we suck in the matrix

Enslaved by the time that
We feel like we are wasting
I want to be free
I want to be free Iiiiih

Kìrìnyaga Nyonia ùria wìkaga
Ndùgame tawe
Kìrìnyaga Nyonia ùria wìkaga
Ndùgame tawe

Tondù gùkù kwìna bùthi
Na ikeno thayù mùingì
Bùthi na ikeno na thayù
Tondù gùkù kwìna bùthi
Na ikeno thayù mùingì
Bùthi na ikeno na thayù

Kìrìnyaga Nyonia ùria wìkaga
Ndùgame tawe
Kìrìnyaga Nyonia ùria wìkaga
Ndùgame tawe

YouTube video