Home » Music » Aki Kumar – Tiyachu Lyrics

Aki Kumar – Tiyachu Lyrics

Aki Kumar – Tiyachu Lyrics

Rewaajo Me Tu Atka
Rashmo Ka Tu Gulam
Fasaya Tujhko Jisne
Kare Usi Ko Salam
Kare Usi Ko Salam

O Tiyachu Tiyachu Ban Gaya Tu
O Tiyachu Tiyachu Ban Gaya Tu
O Tiyachu Tiyachu Ban Gaya Tu
O Tiyachu Tiyachu Ban Gaya Tu

Pehle Duba Padosi
Tu Bola May Kya Karo
Chadi Ye Na Rokegi
Ab Dub Rha Hai Tu
Ab Dub Rha Hai Tu

O Tiyachu Tiyachu Ban Gaya Tu
O Tiyachu Tiyachu Ban Gaya Tu
O Tiyachu Tiyachu Ban Gaya Tu
O Tiyachu Tiyachu Ban Gaya Tu

YouTube video